Sosiaalinen media ja yrityksen markkinointi

Tässä artikkelissa paneudumme siihen, miten sosiaalista media voi – ja kannattaa – hyödyntää yrityksen markkinoinnissa. Oli sitten somesta itse mitä mieltä tahansa, nykypäivän yritys ei voi sivuuttaa sosiaalista mediaa markkinoinnissaan, jos haluaa sen olevan mahdollisimman tehokasta. Olemme koonneet tietoa sosiaalisen median käytöstä yrityksen markkinoinnissa, erityisesti pienyrittäjiä ja PK-yrityksiä silmällä pitäen. Jutusta on kuitenkin varmasti hyötyä ja iloa myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Miksi markkinoida sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalisesta mediasta on tullut osa arkipäivää monille meistä. Myös yrityksesi tulisi olla siellä, missä ihmiset ovat, eli somen eri kanavissa. Sosiaalisessa mediassa pystyt viestimään nopeasti ja vuorovaikutteisesti. Voit selvittää, mitä asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi haluavat, tai mitä mieltä he ovat yrityksesi tuotteista tai palveluista. Somessa voit rakentaa tehokkaasi mielikuvaa yrityksestäsi. Esimerkiksi pienyrityksille somen etuna on, että siellä voi markkinoida ilmaiseksikin.

Kohderyhmät somessa

Aivan kuten muussakin markkinoinnissa, myös some-markkinoinnissa sinun tulee olla selvillä kohderyhmästäsi eli siitä, keille mainontaa haluat kohdentaa. Tämä vaikuttaa niin markkinoinnin sisältöön kuin valittaviin viestintäkanaviin. Voit aloittaa miettimällä ihanneasiakkaasi tai stereotyyppisen asiakkaasi profiilia. Mikä on hänen ikänsä, sukupuolensa, kiinnostuksen kohteensa ja se keskeinen ongelma, johon hän hakee ratkaisua? Mikä on hänen sijaintinsa; onko kohderyhmänäsi koko Suomi vai tietty alue/alueet?

Mieti myös sitä, haluatko tuottaa niin sanottua orgaanista sisältöä, eli yrityksen tuottamaa omaa, ilmaista sisältöä – johon kuluu toki aikaa – vai ostaa maksullisia mainoksia, vai yhdistää markkinoinnissa kumpaakin? Näihin kysymyksiin palaamme vielä yksityiskohtaisemmin tämän artikkelin loppupuolella, mutta valitsit sitten minkä markkinointitavan tahansa, sinun tulee tuottaa sisältöä, joka kiinnostaa kohderyhmääsi. Some-sisältö on asiakkaitasi ja potentiaalisia asiakkaitasi varten, ei yritystäsi varten.

Sosiaalisen median kanavia

Sosiaalisesta mediasta löytyy runsaasti eri kanavia, joissa yritys voi markkinoida palveluitaan tai tuotteitaan. Uusia ilmestyy ja aiemmin suositut palvelut voivat menettää merkitystään tai osan käyttäjäkunnastaan. Kannattaa valita sellaisia markkinointikanavia, jotka ovat juuri oman käyttäjäkunnan suosiossa. Facebookin, YouTuben, LinkedInin ja Twitterin muodostamaa nelikkoa on kutsuttu myös nimellä “Big Four” eli “Iso Nelikko”, koska niillä on tilastojen mukaan suurimmat käyttäjämäärät.

Myös Instagram ja Snapchat ovat nykypäivänä suosittuja kanavia yritysten markkinointiin. Ei kannata unohtaa myöskään yrityksen omaa blogia, joka voi olla hyvin tehokas markkinointikanava. Oman blogin perustamisesta voit lukea sivustoltamme omasta aihetta käsittelevästä artikkelistaan. Some-kanavan valinnassa kannattaa miettiä myös sitä, millaisen sisällön tuottaminen on yritykselle ja sen markkinointistrategialle luontevaa. Sisältö voi olla tekstin ja kuvien lisäksi myös esimerkiksi videoita, animaatioita tai live-videoita.

Sosiaalisen median työkalut

Seuraavaksi esittelemme, miten sosiaalisen median työkaluja voi käyttää yrityksen markkinoinnissa. Jos haluat lisätietoa sosiaalisen median työkaluista, kannattaa lukea sivustoltamme tähän aiheeseen yksityiskohtaisemmin pureutuva artikkeli. Erityisesti jos olet pienyrittäjä, kannattaa aloittaa sillä, että katsot, mitä yrityksestäsi ylipäätään tulee netissä esiin. Googlen lisäksi voit hyödyntää esimerkiksi Twitterin ja Facebookin hakutoimintoja. Samalla voit tarkistaa hakukoneista, mitä esimerkiksi kumppaneista ja toimialasta yleisesti kerrotaan.

Omaa näkyvyyttä hakukoneissa voi parantaa monin tavoin. Esimerkiksi luomalla käyttäjätilejä useisiin eri somepalveluihin ja linkittämällä niitä keskenään. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, keskustellaanko yrityksen palveluista ja tuotteista somessa, ja tehdä päätös siitä onko, yrityksenä kommentoimassa ja vastaamassa keskusteluihin. Eri viestintäkanavien linjan tulisi olla yhtenäinen. Some-markkinoinnin tuloksia voi mitata, esimerkiksi seuraamalla some-näkyvyyttä eri kanavissa sekä sivustojen liikennettä. Eri somepalveluilla on käytössä omia mittareitaan.

Kannattaako maksullista some-mainontaa ostaa?

Kuten jo aiemmin nostimme esiin, sisältöä some-markkinointiin voi tehdä joko yritys itse tai yritys voi ostaa maksullisia mainoksia some-kanaviin. Itse tehty, niin sanottu orgaaninen sisältö vaatii aikaa ja panostusta, etenkin jos some tai markkinointi eivät ole ennestään kovin tuttuja. Tässäkin asiassa voi kuitenkin edetä askel kerrallaan ja ottaa aluksi yksi julkaisukanava haltuunsa ja lisätä vähitellen eri julkaisukanavien määrää.

Orgaanisen sisällön ongelmana on kuitenkin se, että sen näkee maksimissaan vain ne, jotka jo seuraavat kanaviasi somessa. Sosiaalisen median kanavat ovat nykyään niin täynnä erilaista sisältöä, että seuraajasikaan eivät näe kaikkea julkaisemaasi sisältöä. Maksettu mainonta tavoittaa laajemman kohderyhmän, minkä lisäksi voit kohdentaa markkinointia haluamallesi yleisölle. Voikin olla viisasta lohkaista yrityksen markkinointibudjetista rahaa myös maksulliseen some-markkinointiin eri kanavissa.

Sisältö ratkaisee!

Loppujen lopuksi, oli käytössäsi sitten mitä some-kanavia tahansa, sisältö on se, joka lopulta ratkaisee. Oli sisältösi sitten tekstiä, kuvia tai videoita, sen tulee kiinnostaa kohderyhmääsi. Ensinnäkin sen pitää herättää huomiota, sillä somessa on niin paljon erilaista sisältöä, että vain pieni osa siitä onnistuu kiinnittämään käyttäjien mielenkiinnon ja tulla huomatuksi. Kannattaa muistaa, että some – ja netti ylipäätään – ovat hyvin visuaalisia välineitä.

Vaikka viestintäsi pääpaino olisikin kirjoitetussa tekstissä, on hyvä käyttää myös kuvamateriaalia juuri mielenkiinnon herättämiseksi. Potentiaalisten asiakkaiden huomion saamiseksi sinun tulee herättää myös toisen merkittävän tekijän huomio, eli Googlen. Käytännössä se, miten paljon markkinointimateriaalisi tai kotisivusi saa huomiota, on paljon kiinni siitä, miten näkyvä se on Googlessa. Sisällön tulisi olla hakukoneoptimoitua, jotta se ei hukkuisi netin tietomäärään. Hakukoneoptimoinnista löytyy hyvin lisätietoa netistä.